Taisyklingas bitininkų žodynas

Čia rašome viską, kas nesusiję su bitelėmis, bitininkavimu ir pan.
Vartotojo avataras
greitabite
Patyręs narys
Aviliai: Warrė tipo hibridas (med. daugiaaukštis)
Bičių šeimų skaičius: 20
Bitininkavimo stažas: 32
Bičių rasė: Bakfasto,Karnikos F1
Pranešimai: 2546
Užsiregistravo: 2013 Geg 13 , 13:09

Taisyklingas bitininkų žodynas

2013 Spa 29 , 12:50

Lietuvių kalbos žodynas aiškiai nurodo, kad bitės po medunešio žiemai penimos penėtuvėmis (aš peniu dideliais kiekiais 2-3 kartus viršijančiais šeimos svorį (joks kitas gyvis tokiais dideliais kiekiais nepenimas) ir jeigu jos suvirškintų (suprask pasimaitintų) tokį kiekį užuot supylusios į korius, tai persimaitintų; laimei jos dideliais kiekiais yra penimos, kad koriuose sukauptų atsargų žiemai), o bitės primaitinamos tik kai nėra medunešio t.y. mažais kiekiais (siūlau sutarti iki 300 ml). Turbūt kandi tešla bitės maitinamos, nes jos ją suvirškina nekaupdamos atsargų.

Penėtuvė irgi yra geras žodis. Žodžio „maitintuvė“ žodyne nėra. Žodis „penėti“ taikomas tiek gyvuliams, tiek žmonėms (net ir šventiesiems) ir tik retais atvejais yra skirtas įžeisti.

Visus kurie nesivadovauja lietuvių kalbos žodynu galima skųsti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir bandyti taikyti baudas. Kaip supratau žemės ūkio ministras su savo „maitintuvėmis“ yra pirmas kandidatas baudoms už kalbos darkymą savo įsakymuose.

penė́tuvė sf. (1), penėtùvė (2) Žvr
1. indelis, iš kurio penimos bitės: Sirupas bitėms duodamas penėtuvėse sp. Į penėtuvę įdedamos plonos skylėtos lentelės – plūdės, kad bitės neskęstų J.Krišč. Pati paprasčiausia penėtuvė yra lėkštė arba dubenėlis J.Krišč. Kaži kur ta penėtùvė yr: duosiu bitims cukraus Jrb.
2. N, [K] psn. prieglauda (neturtingiesiems): Pavargusių penėtuvė SD365. Dėl savo tėvynaičių insteigė taipogi šelpimo namus ir penėtuves pavargėlių Kel1881,235.

penė́ti, pẽni (pẽna K, pẽnia Ob, Pn, -ė́ja K.Donel, pę́sta), -ė́jo tr.
1. JnšM, Ėr, Skp, Ds, Gdr, Šln, Švnč, Ad, Alv, Lz, Nč, Bn valgydinti, šerti, maitinti: Buvo liepęs anus, idant gražesnio veido būtų, tais pačiais valgiais penėti, kurius patsai valgė S.Stan. Savim (krūtimi) nepenėjau [vaiko] Slk. Vaiką penė́ti, o gyvolį šerti J. Bitės motiną visą laiką peni J.Krišč. LIEPYNAS ... ŽIEDAIS BITES PENĖJĘS, SALDŲ MEDŲ DARĘS A.BARAN. | prk.: Jauniaus pastebėjimais savo skaitytojus ilgai dar penės ... kalbos vadovėlių rašytojai LTII320. Ji dabar vaiką (sūnelį) peni J.Jabl. Negalia pats pavalgyt, sesuo jį pẽnia Alks. duoti išlaikymą, išmaitinti: Vaikai pẽni tėvus Rud. | Visus žemė pẽni Mrc. 2. refl. SD464 misti: Dirbk, penėkias iš darbo rankų savo BPI166. 3. Arm, Šts, Erž gerai šerti, kad tuktų, būtų mėsingas: Jie (ponai), būriškus išjuokdami darbus, su griekais kasdien vis tingėdami pẽnis K.Donel.
◊ ne (nebe) pirštù pẽnimas Šl, Ds gudrus, apsukrus, sumanus: Palauk..., ir aš ne pirštu penamas! BsMtI8. ne varniùkais penė́tas Užv, Rs gudrus, apsukrus.
apipenė́ti, apìpeni, -ė́jo tr.
1. SD373, [K], J, Brs, Ds užduoti kokio netinkamo maisto, pašaro, apnuodyti; susarginti peršeriant: Reikė neapipenė́t, tai būt vaikas nenumiręs Ob.
2. Prn šiek tiek atšerti, riebesnį padaryti:
3. visus pašerti, apliuobti:
atpenė́ti, àtpeni, -ė́jo tr. Dkšt, Ant liesą atšerti, vėl padaryti riebų: Ds nutukti: Atsipenė́jus kap kunigo gaspadinė Plv. Atsipenės
įpenė́ti, į̃peni, -ė́jo tr. Pn, Ds nutukinti: išpenė́ti, ìšpeni, -ė́jo tr.
1. SD1199, R369, Lnkv, Btg, Vvs, Lz, Šlčn išmaitinti, iššerti: Vis trys sūnai išpenės momą Dglš. Anas apsigimęs tinginys, tai badu numirs; o kai bus žmona darbšti, tai ir save, ir jį išpenės LTsIV166. 2. nutukinti:
nupenė́ti, nùpeni, -ė́jo tr.
1. K, Šll, Skr penint padaryti įmitusį, nutukinti: (d.) Vrn. ^ Devyni amatai nepenės, o vienas – riebiai nupenės KrvP(Rm). Drūta, nusipenė́jus boba, kaip meitėlis Krs.
papenė́ti, pàpeni, -ė́jo tr.
1. K, J, Upt, Ut, Dglš, Šr, Pnm, Brsl, Grv, Lz duoti maisto, pamaitinti, pašerti: Pašerk paršus, vaikus papenė́k Dl. AVILĮ IŠKOPINĖJĘ, BITES PAPENĖKIT SKYSTU SIRUPU J.JABL. Dievas ... mane ikšiolei papenėjo, dengė, šelpė BPI238. Aš papenė́siu vaiką, gali eitie Skp.
2. refl. K išmisti: JEI BITĖS VIS TEIP PASIDAUGINTŲ, KURGI JOS VISOS PATILPTŲ AR KAIP PASIPENĖTŲ? S.Dauk.
◊ papenė́ti akìs Ds pamatyti gražių dalykų, pasigrožėti: Svetur važiuoja savo akių papenėti Vaižg.
pérpenėti tr.
1. LL305, M permaitinti, per daug prišerti:
2. per daug nupenėti, nutukinti:
prapenė́ti, pràpeni, -ė́jo tr. pramaitinti:.
pripenė́ti, prìpeni, -ė́jo tr. I, Zt primaitinti, prišerti, pasotinti: Kas pripenės tokią aibę svečių! J.Jabl. Tieku visų nepripenė́si J.Jabl. Led pripenė́jau talką J. ×razpenė́ti, ràzpeni, -ė́jo (hibr.) tr. atšerti, atpenėti:
supenė́ti, sùpeni, -ė́jo tr.
1. Šr, Aps sumaitinti, sušerti: BITĖMS DAUG CUKRAUS SUPENĖJAU RŠ. 2. Šlčn, Mlt, Dglš, Mrp užauginti riebų, nutukinti, nušerti:
užpenė́ti, ùžpeni, -ė́jo tr.
1. užduoti kokio netinkamo maisto ar pašaro, apnuodyti: prk.: Jau regėt ant tavę, kad smerties užpenė́tas (greit mirsi) Mrc. ║ peršerti, pervalgydinti: Tamsta manę užpenė́si saldainiais Viln. ║ užduoti kokio gardesnio maisto ar pašaro: 2. papenėti, pamaitinti: Sakramentu ... užpenėti ir pastiprinti esme gyvatosp amžinosp DP182.
3. išmaitinti: Marija ... sūnų savaisiais kreklais užpenėjo ir užaugino DP491.
4. išauklėti: [Marija] buvo ... danguje jomis dūmomis užpenėta DP491.
primaitìnti tr.
1. papildomai papenėti, duoti reikalingų maisto medžiagų: KAI NĖRA MEDUNEŠIO, BITĖS PRIMAITINAMOS CUKRAUS SIRUPU
Kuria išmintim vadovautis? "tinginiai dirba dukart" ar "tinginiai progreso variklis"? Matyt, tingėti verta tik tada, kai to reikia progresui.
Vartotojo avataras
zilvasss
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: daugiaaukščiai, 8 ir 10 rėmų
Bičių šeimų skaičius: 100
Bitininkavimo stažas: 25
Bičių rasė: bakfastas
Pranešimai: 4992
Užsiregistravo: 2009 Sau 25 , 16:06

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 29 , 13:00

labai gera tema užvesta.Dėl netikslių terminų kyla nesusikalbėjimai.Pvz. neseniai forume diskutavome apie širšes (širšuolus) ir vapsvas.bitininkams gėda jas painioti, o pasitaiko...
tinginiai progreso variklis
vinipux
Patyręs narys
Bičių šeimų skaičius: 0
Bitininkavimo stažas: 0
Pranešimai: 3135
Užsiregistravo: 2009 Vas 17 , 20:19

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 29 , 14:46

puiki tema ilgų žiemos vakarų tusčiam PEZĖJIMUI....(iš dyko buvimo)
kita vertus sakoma- "Dvasios penas" ,neteko kol kas girdėti sakant -"Dvasios ėdalas"
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai: Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius: >6
Bitininkavimo stažas: 1
Pranešimai: 1710
Užsiregistravo: 2011 Spa 01 , 00:26

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 29 , 15:20

Tema tai gera, tik nežinau apie ką čia teks diskutuoti.
Kadangi su terminologija susiduriu vos ne kasdien, tai galiu drąsiai teigti, kad apie 90% lietuvių mano, kad taisyklingiausia kalba yra ta, kurią vartoja jie patys. Jei Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (DŽ) teigia kitaip, ieškosime įstatymuose, įsakymuose, tinklaraščiuose ir sienlaikraščiuose, kol surasime priimtiną variantą ir tada jau mojuosime, kad DŽ neteisingai parašyta...
O realybė labai paprasta:
Iškilus abejonių dėl kokio žodžio ar jo reikšmės vartojimo –pasitikrinti, ar jis yra DŽ (http://dz.lki.lt/ )
Tarptautinius terminus galima pasitikslinti tarptautinių žodžių žodyne (http://www.zodziai.lt/)
Jei nepavyko rasti reikiamo termino, pasitikrinate Terminų banke (http://www.lrs.lt/pls/tb/tb.search), gal šis terminas pasirodys netinkamas vartoti?
Na, o jei ir čia nėra - kreipiamės į Lietuvių kalbos instituto terminologus (http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?opti ... &Itemid=15 ) ir jie mielai padės sukurti naują terminą, jei tinkamo dar nėra.
Lyg ir viskas paprasta. Šioje grandinėlėje vienintelė sunki užduotis - perlipti per savo ego ir nustoti galvoti, kad vienintelis kalbininkų tikslas - sukomplikuoti mums visiems gyvenimą.
Vartotojo avataras
zilvasss
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: daugiaaukščiai, 8 ir 10 rėmų
Bičių šeimų skaičius: 100
Bitininkavimo stažas: 25
Bičių rasė: bakfastas
Pranešimai: 4992
Užsiregistravo: 2009 Sau 25 , 16:06

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 29 , 18:46

cezis rašė: "Na, o jei ir čia (termino) nėra - kreipiamės į Lietuvių kalbos instituto terminologus (http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?opti ... &Itemid=15" onclick="window.open(this.href);return false; )
vinipux rašė: "
puiki tema ilgų žiemos vakarų tusčiam PEZĖJIMUI....(iš dyko buvimo)"

turiu šelmiškų minčių.žiemos vakarai ilgi ir nuobodūs, reiktų terminologus darbu užversti, kad valdiška duona sprangi pataptų.duot užklausų terminams sukurti.kaip pavadint dūzgimą kada bitė įpykusi, o kada lekia medaus nešti (garsas tai skiriasi), kaip podmorą pavadint, kai bitės miršta sava mirtimi, o mirusioms nuo chemijos purškimo atskirą pavadinimą.Reiktų termino viniukui, kuriuo fiksuojama užversta prielakio lentelė ir t.t.
štai kiek pasiūlymų per penkias minutes sugalvojau, o iki pavasario laiko dar daug :lol:
tinginiai progreso variklis
Vartotojo avataras
Svaika
Patyręs narys
Aviliai: Dadano, daugiaukščiai 10 r.
Bičių šeimų skaičius: 115
Bitininkavimo stažas: 6
Pranešimai: 291
Užsiregistravo: 2012 Vas 26 , 12:12

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 29 , 19:03

:beer: Teisingai Žilvinas pastebėjo gerai būtų biurokratams darbo duoti ,kad neužmirštų , kad dirba mūsų labui ,o ir mums bus dvasinio peno ir nenutolsim nuo lietuviu kalbos. :) :)
Perku vašką, galiu pakeisti į plokšteles, taip pat perku duonelės nuokulas, atakiukus senus korius , merva, vaško atliekas iš po garinio lydytuvo, Parduodu kandi tešla.
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai: Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius: >6
Bitininkavimo stažas: 1
Pranešimai: 1710
Užsiregistravo: 2011 Spa 01 , 00:26

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 29 , 20:02

:chuckle
Ir vėl prasiveržė lietuviškasis teisingumas: nesvarbu, kad man jokios naudos, svarbu kitiems blogai.
O dar terminologai biurokratais išvadinti :lol: Tuomet biurokratai ir gatvių šlavėjai, ir bibliotekininkai ir tie patys mokytojai... :chuckle
Ir paskutinis pastebėjimas, tai terminų kūrimo specifika šiek tiek kitokia, negu Žilvas siūlo. Paprastai kreipiasi tokie žmonės, kuriems IŠ TIKRŲJŲ svarbu turėti terminą. Todėl pirmiausiai jie patys ir siūlo variantus. O terminologai tiktai pasitikrina ar tas terminas atitinka kalbos reikalavimus. Tokiu atveju darbas greitas ir turiningas ir neatsiranda visokiausių spirdžių, vielabraukių ir kūnojų, nuo kurių vėliau patys terminų prašytojai spjaudosi.
Bet jei Žilvo pasiūlymas būtų rimtas, tai pirmas nukelčiau prieš jį kepurę :beer:
Vartotojo avataras
kice
Patyręs narys
Aviliai: dadanai, daugiaukščiai 10-rėmiai
Bičių šeimų skaičius: 30
Bitininkavimo stažas: 15
Bičių rasė: Carnica, buckfast
Pranešimai: 3593
Užsiregistravo: 2008 Geg 05 , 12:15

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 29 , 20:53

Aha, turejom tokiu terminu.. Vienas is smagesniu buvo "vaizduoklis".. Arba "tinkinti".. Kitu nebepamenu, nes visi kaip vienas neprigijo :lol:
Katėms žiurkių nuomonė nerūpi..
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai: Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius: >6
Bitininkavimo stažas: 1
Pranešimai: 1710
Užsiregistravo: 2011 Spa 01 , 00:26

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 29 , 21:06

kice rašė:Aha, turejom tokiu terminu.. Vienas is smagesniu buvo "vaizduoklis".. Arba "tinkinti".. Kitu nebepamenu, nes visi kaip vienas neprigijo :lol:
Na ne visai taip. Nebeliko keybordo, nebeliko printerio ir printinimo, nebeliko seivinimo ir daugybės kitų. Sakyčiau kaip tik kompiuterijoje neįtikėtinai daug terminų prigijo. :)
Vartotojo avataras
zilvasss
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: daugiaaukščiai, 8 ir 10 rėmų
Bičių šeimų skaičius: 100
Bitininkavimo stažas: 25
Bičių rasė: bakfastas
Pranešimai: 4992
Užsiregistravo: 2009 Sau 25 , 16:06

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 29 , 21:14

rimtai kalbant, tai podmorui reikia lietuviško pavadinimo.
tinginiai progreso variklis
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai: Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius: >6
Bitininkavimo stažas: 1
Pranešimai: 1710
Užsiregistravo: 2011 Spa 01 , 00:26

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 29 , 22:27

zilvasss rašė:rimtai kalbant, tai podmorui reikia lietuviško pavadinimo.
"bitės-krituolės" :chuckle
Vartotojo avataras
Vasarinis
Patyręs narys
Aviliai: daugiaaukščiai, rėmelis 360x200
Bitininkavimo stažas: 32
Bičių rasė: A. m. carnica
Pranešimai: 1689
Užsiregistravo: 2009 Gru 29 , 13:21

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 30 , 10:22

greitabite rašė:...Visus kurie nesivadovauja lietuvių kalbos žodynu galima skųsti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir bandyti taikyti baudas. Kaip supratau žemės ūkio ministras su savo „maitintuvėmis“ yra pirmas kandidatas baudoms už kalbos darkymą savo įsakymuose.
cezis rašė:...Šioje grandinėlėje vienintelė sunki užduotis - perlipti per savo ego ir nustoti galvoti, kad vienintelis kalbininkų tikslas - sukomplikuoti mums visiems gyvenimą.
kice rašė:Temos pavadinime yra stiliaus klaida. Taisyklingai lietuviškai pavadinimą reikia rašyti taip:
„Taisyklingas bitininkų žodynas“. Jei ši klaida jums neatrodo klaida, arba atrodo nesvarbi - jums aplamai negalima rašyti šia tema :lol:
Dėl aukščiau paminėtų aplinkybių, parašiau Valstybinei lietuvių kalbos komisijai: :bee

Laba diena!
Bitininkai nesutaria kaip vadinti indą, iš kurio maitinamos bitės: maitintuve, ar penėtuve?
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne randame: penė́tuvė (1) - indelis, iš kurio penimos bitės.
Bitininkystės patriarchas J.Kriščiūnas rašė:
"Bičių penėjimo tikslas. Bičių penėjimo yra daug tikslų:
1)Bites aprūpinti maistu. Bitės gali netekti maisto žiemą, pavasarį arba vasarą. Dažnai atsitinka, kad lizde per mažai yra maisto rudenį ir nepakaks žiemojimui."
O bitininkystės pedagogas prof. J.Straigis rašė:
"Cukraus sirupą rudeniniam maitinimui geriausia ruošti iš 3 dalių cukraus, ištirpinto dviejose dalyse minkšto vandens (60% koncentracijos)...
Jis sumaitinamas didesniais kiekiais (po 3 - 6 l) nakčiai...
Kai pradeda pastoviai šalti, nuimamos maitintuvės ir lizdai papildomai apšiltinami..."
Žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 3D-400 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011-2013 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo " (Žin., 2011, Nr. 59-2824).
"2. Naujų avilių įsigijimo ir susidėvėjusių avilių dalių pakeitimo (rėmas, diafragma, skirtukas, šoninė ar viršutinė pagalvė, bičių maitintuvė, skiriamoji tvorelė) išlaidos kompensuojamos iki 80 proc."
Tai penėtuvė (kaip žodyne), ar maitintuvė (kaip rašo profesorius ir ŽŪ ministerija)?

Laukiam atsakymo! :lol:
O kaip dėl „Bakfasto rasės“, jei „ jis (brolis Adomas) sako, kad tai ir ne linija – tai toks mišrūnas“?! A. Amšiejaus teiginių parafrazė
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai: Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius: >6
Bitininkavimo stažas: 1
Pranešimai: 1710
Užsiregistravo: 2011 Spa 01 , 00:26

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 30 , 10:45

Vasarinis rašė:
greitabite rašė:...Visus kurie nesivadovauja lietuvių kalbos žodynu galima skųsti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir bandyti taikyti baudas. Kaip supratau žemės ūkio ministras su savo „maitintuvėmis“ yra pirmas kandidatas baudoms už kalbos darkymą savo įsakymuose.
cezis rašė:...Šioje grandinėlėje vienintelė sunki užduotis - perlipti per savo ego ir nustoti galvoti, kad vienintelis kalbininkų tikslas - sukomplikuoti mums visiems gyvenimą.
kice rašė:Temos pavadinime yra stiliaus klaida. Taisyklingai lietuviškai pavadinimą reikia rašyti taip:
„Taisyklingas bitininkų žodynas“. Jei ši klaida jums neatrodo klaida, arba atrodo nesvarbi - jums aplamai negalima rašyti šia tema :lol:
Dėl aukščiau paminėtų aplinkybių, parašiau Valstybinei lietuvių kalbos komisijai: :bee

Laba diena!
Bitininkai nesutaria kaip vadinti indą, iš kurio maitinamos bitės: maitintuve, ar penėtuve?
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne randame: penė́tuvė (1) - indelis, iš kurio penimos bitės.
Bitininkystės patriarchas J.Kriščiūnas rašė:
"Bičių penėjimo tikslas. Bičių penėjimo yra daug tikslų:
1)Bites aprūpinti maistu. Bitės gali netekti maisto žiemą, pavasarį arba vasarą. Dažnai atsitinka, kad lizde per mažai yra maisto rudenį ir nepakaks žiemojimui."
O bitininkystės pedagogas prof. J.Straigis rašė:
"Cukraus sirupą rudeniniam maitinimui geriausia ruošti iš 3 dalių cukraus, ištirpinto dviejose dalyse minkšto vandens (60% koncentracijos)...
Jis sumaitinamas didesniais kiekiais (po 3 - 6 l) nakčiai...
Kai pradeda pastoviai šalti, nuimamos maitintuvės ir lizdai papildomai apšiltinami..."
Žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 3D-400 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011-2013 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo " (Žin., 2011, Nr. 59-2824).
"2. Naujų avilių įsigijimo ir susidėvėjusių avilių dalių pakeitimo (rėmas, diafragma, skirtukas, šoninė ar viršutinė pagalvė, bičių maitintuvė, skiriamoji tvorelė) išlaidos kompensuojamos iki 80 proc."
Tai penėtuvė (kaip žodyne), ar maitintuvė (kaip rašo profesorius ir ŽŪ ministerija)?

Laukiam atsakymo! :lol:
Gausi tokį patį atsakymą, kurį jau matei keliose temose ir šioje taip pat. Tik gal lengviau patikėsi ;)
Daugiausia ko gali pasiekti šiuo laišku - ŽŪ ministras gaus asmeninę 500 Lt baudą, o stilistė, kuri praleido tokius terminus gaus įspėjimą arba papeikimą, jei įspėjimą jau turi. :chuckle
Strigys baudos tikrai negaus . :)
Vartotojo avataras
kice
Patyręs narys
Aviliai: dadanai, daugiaukščiai 10-rėmiai
Bičių šeimų skaičius: 30
Bitininkavimo stažas: 15
Bičių rasė: Carnica, buckfast
Pranešimai: 3593
Užsiregistravo: 2008 Geg 05 , 12:15

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 30 , 11:43

Kad abu zodziai tinka.. Is kur ta problema iskilo - is lietuviu kalbos nezinojimo?
Katėms žiurkių nuomonė nerūpi..
Vartotojo avataras
Vasarinis
Patyręs narys
Aviliai: daugiaaukščiai, rėmelis 360x200
Bitininkavimo stažas: 32
Bičių rasė: A. m. carnica
Pranešimai: 1689
Užsiregistravo: 2009 Gru 29 , 13:21

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 30 , 17:29

Tema: Kalbos konsultacija iš VLKK svetainės
Nuo: "VLKK Konsultacijos" <konsultacijos@vlkk.lt>

Laba diena.

Sutarto termino tokiam indui pavadinti neturime. Kalbiškai taisyklingi abu
pavadinimai, tiek penėtuvė, tiek maitintuvė (vienas pasidarytas iš žodžio
penėti, kitas - iš maitinti), jie abu gali būti vartojami. Teisės
aktuose, kaip Jūs ir rašote, pasirinktas junginys bičių maitintuvė.


Su pagarba

Kalbos konsultantai

El. konsultacijos, žr. http://www.vlkk.lt/konsultacijos" onclick="window.open(this.href);return false;
Konsultacijos telefonu (8 5) 272 4520 (8.30–12.30 val.)

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius
O kaip dėl „Bakfasto rasės“, jei „ jis (brolis Adomas) sako, kad tai ir ne linija – tai toks mišrūnas“?! A. Amšiejaus teiginių parafrazė
Vartotojo avataras
rennyka
Patyręs narys
Aviliai: Dadanas, daugiaaukštis bedugnis 435X145
Bičių šeimų skaičius: 10
Bitininkavimo stažas: 20
Bičių rasė: karnika
Pranešimai: 2393
Užsiregistravo: 2008 Geg 19 , 11:05

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 30 , 21:56

cezis rašė:
kice rašė:Aha, turejom tokiu terminu.. Vienas is smagesniu buvo "vaizduoklis".. Arba "tinkinti".. Kitu nebepamenu, nes visi kaip vienas neprigijo :lol:
Na ne visai taip. Nebeliko keybordo, nebeliko printerio ir printinimo, nebeliko seivinimo ir daugybės kitų. Sakyčiau kaip tik kompiuterijoje neįtikėtinai daug terminų prigijo. :)
Neliko kur? Oficialioje kalboje? Kaip tik dabar kątik pagalvojau, kad paskutinį kartą ofise girdėjau žodį "atspausdink", "spausdintuvas", "nukopijuok", "rinkmena", "kopijuok - įklijuok", "prisegtukas" ir tt.
Printeris, printinti, kopinti, failas, kopypeistink, atačas ir tt. Nėr kada galvoti apie taisyklingą kalbą tada, kai svarbiausias tiksas - komunikuoti ir suprasti, o ne būti korektišku bendrinės kalbos atžvilgiu.
Keibordo neliko, bet niekas klavos nevadina klaviatūra, o tuo labiau - mygtukynu. Seivinimas - dar ir kaip liko. Nieko mes neišsaugojam, viską seivinam.
Be abejo, labai dažnam tai gali nepatikti. Ir tegul nepatinka. Who cares? Kas nežino, kas yra podmoras ir kas nesuvokia, apie ką kalba, kai šis žodis pavartojamas. Va sumos tuli kalbininkai ir podmorą pavadins nuomarais ara užgaiša arba bitmiriu, nu ir ką, kol susigaudysi, kol susiprasi, kas turima galvoje... Aftepartį pavadino dūzgėmis. Nu kas eina į dūzges, jei tai nėra laikraščio antraštė? Visi eina į afteparti, arba i tūsą - ir visi žino bei supranta, kur eina.

Liberalizmas pramušė - pulkit piktieji teisuoliai :lol:
Šiandien rytoj bus vakar, tačiau dar vakar šiandien buvo rytoj...
Vartotojo avataras
zukauskas
Patyręs narys
Bičių šeimų skaičius: 15
Bitininkavimo stažas: 0
Pranešimai: 68
Užsiregistravo: 2013 Bal 15 , 19:46

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 30 , 22:20

[video][/video]
[video][/video]
Tik Amerikoj nesamonės virsta stebūklais :)
Vartotojo avataras
kice
Patyręs narys
Aviliai: dadanai, daugiaukščiai 10-rėmiai
Bičių šeimų skaičius: 30
Bitininkavimo stažas: 15
Bičių rasė: Carnica, buckfast
Pranešimai: 3593
Užsiregistravo: 2008 Geg 05 , 12:15

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 30 , 23:19

Vasarinis rašė:Tema: Kalbos konsultacija iš VLKK svetainės
Nuo: "VLKK Konsultacijos" <konsultacijos@vlkk.lt>

Laba diena.

Sutarto termino tokiam indui pavadinti neturime. Kalbiškai taisyklingi abu
pavadinimai, tiek penėtuvė, tiek maitintuvė (vienas pasidarytas iš žodžio
penėti, kitas - iš maitinti), jie abu gali būti vartojami. Teisės
aktuose, kaip Jūs ir rašote, pasirinktas junginys bičių maitintuvė.


Su pagarba

Kalbos konsultantai

El. konsultacijos, žr. http://www.vlkk.lt/konsultacijos" onclick="window.open(this.href);return false;
Konsultacijos telefonu (8 5) 272 4520 (8.30–12.30 val.)

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius
Isvada: forume naudojamas zodis penetuve. Kiekvienas postas su zodziu "maitintuve" turi buti rasomas kaip tarptautinis, administracinis, civilinis ar baudžiamasis teises aktas ..
Nu sukites dabar ponas, sukites.. :lol: :dance: O mes jau tikrinsim..
Katėms žiurkių nuomonė nerūpi..
Vartotojo avataras
Rimas007
Patyręs narys
Aviliai: daugiaaukščiai.T-18
Bičių šeimų skaičius: 120
Bitininkavimo stažas: 9
Pranešimai: 1038
Užsiregistravo: 2009 Lap 09 , 22:36

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 31 , 00:59

čia tiems įdomiems ,kam neaišku ir ta kontora gal gali padėti ?:chuckle " onclick="window.open(this.href);return false;
Visiems jums-linkiu laimės
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai: Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius: >6
Bitininkavimo stažas: 1
Pranešimai: 1710
Užsiregistravo: 2011 Spa 01 , 00:26

Re: Bitininkų taisyklingas žodynas

2013 Spa 31 , 09:05

rennyka rašė: Neliko kur? Oficialioje kalboje? Kaip tik dabar kątik pagalvojau, kad paskutinį kartą ofise girdėjau žodį "atspausdink", "spausdintuvas", "nukopijuok", "rinkmena", "kopijuok - įklijuok", "prisegtukas" ir tt.
Printeris, printinti, kopinti, failas, kopypeistink, atačas ir tt. Nėr kada galvoti apie taisyklingą kalbą tada, kai svarbiausias tiksas - komunikuoti ir suprasti, o ne būti korektišku bendrinės kalbos atžvilgiu.
Keibordo neliko, bet niekas klavos nevadina klaviatūra, o tuo labiau - mygtukynu. Seivinimas - dar ir kaip liko. Nieko mes neišsaugojam, viską seivinam.
Be abejo, labai dažnam tai gali nepatikti. Ir tegul nepatinka. Who cares? Kas nežino, kas yra podmoras ir kas nesuvokia, apie ką kalba, kai šis žodis pavartojamas. Va sumos tuli kalbininkai ir podmorą pavadins nuomarais ara užgaiša arba bitmiriu, nu ir ką, kol susigaudysi, kol susiprasi, kas turima galvoje... Aftepartį pavadino dūzgėmis. Nu kas eina į dūzges, jei tai nėra laikraščio antraštė? Visi eina į afteparti, arba i tūsą - ir visi žino bei supranta, kur eina.

Liberalizmas pramušė - pulkit piktieji teisuoliai :lol:
Na, čia jau matyt nuo aplinkos priklauso. Pas mus visi spausdina, maigo klaviatūrą, o dūzgės ypač prigijęs terminas - jaunimėlis kitaip ir nevadina. O kodėl? O todėl, kad tas žodis iš pradžių atrodė juokingas. Visi juokavo, juokavo ir prisijuokavo - pamiršo ir tūsus ir "afterparčius". Tiesa turiu pripažinti, kad sutinku ir kitų kraštutinumų, kurie eksplorina topikus, akceptuoja ir čardžina benefišerius ir suponuoja į sociumo opiniją kilindami spinofų promoutinimą :wasntme:

Grįžti į

Reklamos plotas