Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms

Viskas apie bičių ligas ir parazitus, taip pat vaistus, gydymo būdus ir profilaktiką.
Vartotojo avataras
Admin
Administracija
Aviliai: Daugiaaukščiai 10 rėmų
Bitininkavimo stažas: 12
Pranešimai: 652
Užsiregistravo: 2008 Bal 28 , 11:30

Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms

2018 Geg 28 , 00:03

Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms
Truputis istorijos. Amitrazės veiklioji medžiaga buvo sukurta daugiau nei prieš 50 metų. Su ja tuomet buvo gaminami du preparatai, skirti veterinarijai ir sodininkystei: taktikas buvo naudojamas gyvulių kenkėjams, mitakas – augalų kenkėjams naikinti. Netrukus šiuos preparatus pradėta naudoti ir bitininkystėje. Su amitraze bitėms gydyti daugelyje šalių pradėta gaminti įvairūs preparatai su skirtingais pavadinimais: amitalis, amicidas, apitrazas, amipolas bipinas, mitikuras, tudy ir kt.
Amitrazės preparatai XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje iš Lenkijos buvo atvežti ir į Lietuvą. 1980 m. 100 g taktiko pirmasis įvežė bitininkas J. Šibakovskis. Varozės erkėms naikinti preparatas pasirodė efektyvus. 1983 m. nuo varozės erkių visoje Lietuvoje žuvo daug bičių. Vilniaus bitininkai susisiekė su jaunu biochemiku Kęstučiu Karpavičiumi, kuris tuo metu dirbo Lietuvos Mokslų Akademijos Biochemijos institute ir domėjosi fiziologiškai aktyviais junginiais. Jis patarė taktiką šiek tiek praskiesti vandeniu ir naudoti bitėms apipurkšti nuo varozės. Instituto sandėliuose buvo aptikta amitrazės preparatų. Sumažinus amitrazės veikliosios medžiagos kiekį ir pavadinus preparatą varoalizinu (vėliau – varolizinu), jį rekomendavo kaip labai efektyvią priemonę, nekenksmingą žmogui, varozės erkėms naikinti,. Varoliziną platino Sodininkų draugijos Bitininkystės skyrius, Bitininkystės valdyba (viršininkas Aleksandravičius ir jo pavaduotojas A. Jaruševičius) ir Vilniaus parduotuvė „Bitinėlis“ (vedėjas M. Rauckis). 1988 m. buvo užmegzti ryšiai su Varšuvos bitininkais, kurie padėjo Vilniaus bitininkams įsigyti daugiau taktiko. 1989 m. J. Šibakovskis ir L. Tarakevičius iš Varšuvos jo parsivežė jo net 3 litrus. Netrukus kai kurie bitininkai, šiuo preparatu purkšdami bites ir nesilaikydami instrukcijos nurodymų, apsinuodijo. Kaip pasakoja L.Tarakevičius, žinomo bitininko Stasio Kučinskio brolis Bronius, irgi bitininkas, sirgęs vėžiu, nuo varolizino labai nukentėjo. Kaip spėja L. Tarakevičius, tai pagreitino jo mirtį. Pats L. Tarakevičius taip pat apsinuodijo varolizinu, pateko į ligoninę, kurioje gydėsi ištisą mėnesį. Būta ir daugiau apsinuodijimo atvejų, apie kuriuos papasakojo dr. V. Kublickas.
Išsamus varolizino aprašymas pateiktas 1987 m. išleistame Bitininko žinyne. Straipsnio autorius dr. V. Kublickas jame nurodė, kad, dirbant su varolizinu, „reikia laikytis apsaugos priemonių“. Išreiškiama nuomonė, kad varoliziną geriau naudoti „dūmų pavidalu“. Habil. dr. M. Rauckis savo straipsniuose taip pat kelis kartus mini amitrazės preparatus varoliziną, taktiką ir mitaką. 2002 m. jis rašė: „Gydant rudenį vaistais, kurių veiklioji medžiaga yra amitrazė, ja neužteršiami bičių produkatai, nes amitrazė greitai suyra. Matyt, tai yra viena iš priežasčių, dėl ko varozės erkės nepripranta prie amitrazės“ (šie visi teiginiai abejotini – V. S.). Toliau straipsnyje M. Rauckis amitrazės preparatais rekomenduoja rudenį, kai bičių lizduose nėra perų, bites apdoroti kelis kartus, jas nupurškiant ir dūmijant (Lietuvos bitininkas, 2002, Nr. 29, 11 p.).
Reikėtų suabejoti habil. dr. M. Rauckio teigimu, kad amitrazė neužteršia bičių produktų, nes ji, atseit, „greitai suyra“. 2003 m. Turkijoje daug vaikų apsinuodijo kriaušėmis, kurios jų brendimo metu buvo apdorotas amitrazės preparatais. Vadinasi, kriaušėse amitrazė greitai nesuiro. Iš 76 skirtingų šalių buvo surinkti ir ištirti kriaušių pavyzdžiai. Visuose pavyzdžiuose buvo rasta amitrazės likučių (apie tai buvo rašyta lenkų žurnale Pszczelarstwo, 2011, Nr. 12 ir 2014 m. Bitininko kalendoriuje, 96–98 p.). Po šių apsnuodijimų Europos Sąjunga 2008 m. amitrazės preparatus uždraudė naudoti sodininkystėje ir daržininkystėje, tačiau leido naudoti veterinarijoje. Tuo naudojasi bitininkai ir toliau bites dūmija Varidol Fum ir mitaku. Tačiau yra didelis skirtumas juos naudoti naminiams gyvuliams ir paukščiams apsaugoti nuo kenkėjų ir bitėms gydyti nuo varozės. Amitrazė kenkia bitėms ir motinėlei, jos likučių, matyt, šiek tiek susikaupia ir vaške. Amitrazės preparatais bitės gydomos rudenį, todėl jų likučiai, jeigu jie ir patenka į vašką, reikia tikėtis, kad nepatenka į kitų metų medaus derlių. Spaudoje kartais tvirtinama, kad amitrazė, veikiama drėgmės, greitai suskyla. Tai mitas. Nežinomas amitrazės karencijos (jos suskilimo į kitus produktus0 laikotarpis. Ar gali iki pavasario jos likučių išlikti koriuose, į kuriuos bitės neša pavasarinį medų? Neaišku, į kokias medžiagas suskyla amitrazė ir kaip jos ilgai išsilaiko vaške. Ar jos kenksmingos žmogaus sveikatai? Be to, amitrazė ir jos skilimo produktai gali sąveikauti su kitų sintetinių preparatų likučiais, kurių per ilgesnį laiką susikaupia vaške, gydant bites piretroidais. Buvusioje Jugoslavijoje (T. Dujin, 1991) ir JAV (P. J. Elzen, 1999) buvo nustatyta, kad per ketverius amitrazės preparatų naudojimo metus erkės įgyja atsparumą amitrazei. Vertėtų pagalvoti, ar verta naudoti amitrazės preparatus bitėms gydyti ir rizikuoti savo, savo šeimos, ypač vaikų ir anūkų bei kitų žmonių sveikata? Pavyzdžiui, Austrijoje ir kai kuriose kitose Europos šalyse amitrazės preparatus naudoti bitėms gydyti visiškai uždrausta. Vokietijos bitininkai, kurie pasižymi drausmingumu ir tvarkingumu, varozės erkėms naikinti dažniausiai naudoja organines skruzdžių ir oksalo rūgštis.
Pastaruoju metu varozės erkėms naikinti su amitraze Lietuvoje rekomenduojami du preparatai: Varidol Fum (mitakas) – tai trumpo veikimo preparatas, ir Apivar (amitrazė, impregnuota į plastikines juosteles) – ilgo veikimo preparatas. Apivar naudojamas tuoj pat po pagrindinio medunešio, liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje. Varidol Fum (mitaku) bitės dūmijamos rudenį, dažniausiai spalio mėn. Jis naudojamas kontroliniam bičių gydymui, kurio metu sunaikinamos erkes, likusios nuo prieš tai buvusio gydymo arba bičių vagilių parsineštos iš prastai pagydytų arba visai negydytų bitynų.
Bičių dūmijimas amitrazės preparatais bitininkui yra mažiau pavojingas, negu jais purškiant bites. Tačiau ir šis bičių gydymo būdas yra pavojingas ir žmogui, ir bitėms. Apie tai buvo skaityti pranešimai Apimondijos kongresuose, rašyta užsienio spaudoje ir Bitininko kalendoriuose (žr. Bitininko kalendorius 2014 m., 96–98 p. ir 2016 m., 119–121 p. ). Lazdijų bitininkų draugijos pirmininkas J. Petrauskas pasakojo, kad prieš kurį laiką pagyvenęs bitininkas Lazdijų rajone, be apsaugos priemonių dūmydamas bites, apsinuodijo mitako dūmais ir mirė. Tad, dirbant su Varidol Fum ar mitaku, reikia imtis visų apsaugos priemonių, kad neprisikvėpavus amitrazės dūmų. Daug saugesnis bitininkui yra amitraze impregnuotos plastikinės Apivaro juostelės. Tašiau jos pavojingesnės tuo, kad bitės veikliąją amitrazės medžiagą išnešioja po visą bičių lizdą ir jos daugiau patenka į vašką. Tą patį galima pasakyti apie Apistaną ir Varostopą, kurių veikliosios medžiagos kaupiasi vaške ir jame išlieka ilgesnį laiką.
Apie bičių gydymą teko kalbėti su dr. J. Balžeku, kuris Lietuvoje yra bene vienintelis su D. Tamašauskiene tyręs kai kuriuos preparatus, esančius mūsų veterinarinių vaistų rinkoje, naudojamų bitėms gydyti nuo varozės. Jų tyrimų rezultatai buvo skelbti Lietuvos bitininkų sąjungos leidinėliuose, skirtuose bičių sveikatingumui kontroliuoti. Deja, mūsų bitininkams šie leidinėliai mažai žinomi (jais remiantis, parašyti kai kurie šio kalendoriaus straipsniai). Dr. J. Balžekas pastebėjo, kad mūsų bitininkai į tyrimų išvadas ir patarimus dažai nekreipia jokio dėmesio ir bites gydo nekvalifikuotai, kaip papuola, arba visai negydo. Yra ir tokių „bitininkų“, kurie bitininkauja spiečiais. Pavasarį prisigaudo spiečių, išsuka jų suneštą medų, rudenį jų negydo, ir žiemą bitės žūsta. Tai varozės erkių ir įvairų bičių ligų platinimo židiniai. Deja, nei Lietuvos bitininkų sąjunga, nei bitininkų draugijos, nei veterinarijos tarnybos su tokiais „bitininkais“ nesugeba susitvarkyti.
Dr. J. Balžekas, savo bityne jokių sintetinių preparatų bitėms gydyti nenaudoja. Pasibaigus pagrindiniam vasaros medunešiui, liepos pabaigoje ar rugpjūčio pradžioje, jis bites apdoroja skruzdžių rūgštimi, naudodamas specialius garintuvus, o spalio mėn. – 3,7 % oksalo rūgšties dihidrido tirpalu. Savaime suprantama, dideliuose bitynuose be cheminių preparatų sunku išsiversti. Tačiau bitininkai mėgėjai, laikantys nedaug bičių šeimų, jų galėtų visiškai atsisakyti, pavasarį ir vasaros metu naudodami įvairius erkių naikinimo būdus, apie kuriuos rašoma šiame kalendoriuje.
Su kai kuriais preparatais bitėms gydyti 2013–2014 m. įdomius bandymus. atliko Šiaulių universiteto absolventė Neringa Juškevičiūtė. Ruošdama bakalauro darbą, viename Radviliškio bityne ji tyrė Varidol Fum, Api Life Var preparatų, paprastojo tabako ir džiovintų čiobrelių dūmų bei tepaus veikliųjų medžiagų mišinio veiksmingumą. Tyrimo rezultatai verti bitininkų dėmesio. Ekologiško Api Life Var preparato, pagaminto su timoliu ir kitomis veikliosiomis medžiagomis, veiksmingumas siekė 88,87 % (kartais gali būti didesnis). Nuo šio preparato mažai ką atsiliko ir tabako dūmų veiksmingumas – 88,04 %. Panašus buvo čiobrelių dūmų ir tepaus veikliųjų medžiagų mišinio veiksmingumas. Mažesnis efektyvumas buvo Varidol Fum preparato (amitrazės) – 84,03 %. Taigi peršasi išvada, ar verta bites kankinti pavojingais amitrazės preparatais (Varidol Ful, mitaku) ir rizikuoti savo sveikata, jeigu neblogų rezultatų galima pasiekti, varozės erkes naikinant Api Life Var preparatu, paprastojo tabako ir džiovintų čiobrelių dūmais? Tabako veiksmingumą galima sustiprinti šaukštu pikio arba kraujažolių džiovinta žole. Bitininkams vertėtų išbandyti šiuos gydymo būdus, prisilaikant gydymo receptuose rekomenduojamų dozių ir kontroliuojant nukritusių negyvų erkių kiekį. Tai galima padaryti, po bičių lizdu pakišus porėmį, erkėgaudį arba storesnio popieriaus lapą, suteptą vazelinu ir pridengtą sieteliais, kad bitės nesusiteptų ir po gydymo suskaičiuoti nukritusias negyvas erkes.
Be tabako dūmų, kontrolinį bičių gydymą rudenį galima atlikti ir kitais ekologiškais būdais: bites dūmijant džiovintais krienais arba pikiu, tarprėmius su bitėmis laistant Bienenwohl arba Beevital skysčiais, arba, kaip pataria dr. J. Balžekas, purškiant ar laistant bites 3,7 % oksalo rūgšties dihidrato tiepalu, kiekvienam tarprėmiui sunaudojant po 5 ml šio tirpalo. Šiuos varozės erkių naikinimo būdus nesunku panaudoti mėgėjų bitynuose.
Doc. dr. Vytautas Salinka
--
Linkiu, kad Jums išsipildytų viskas, ko linkite kitiems...
Vartotojo avataras
rimantas000
Patyręs narys
Aviliai: WBC=T-18 aviliai+ dreve+ seni kelmai
Bičių šeimų skaičius: 35
Bitininkavimo stažas: 15
Bičių rasė: bakfastas+lietuviska
Pranešimai: 1972
Užsiregistravo: 2011 Geg 06 , 22:26

Re: Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms

2018 Bir 01 , 01:16

straipsnis geras ,tik ilgas ,amitraze galima pavadinti cheminiu ginklu ,is anilino gaminama amitraze su visa puokste pagalbiniu nuodu.Vezi sukelia ,nervu sistema stipriai neigiamai veikia ,zmones ne specialistai-nesupranta galimu pasekmiu.Ilgalaikio poveikio tikriausiai is vis dar netirta ,nes uztenka ir nedideles dozes ,kad smegenis negryztamai paveiktu.
duokit bitems laisve !
nekaitalioju motinu ir bitems ziemoti palieku medu.
Vartotojo avataras
zilvasss
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: daugiaaukščiai, 8 ir 10 rėmų
Bičių šeimų skaičius: 100
Bitininkavimo stažas: 25
Bičių rasė: bakfastas
Pranešimai: 4992
Užsiregistravo: 2009 Sau 25 , 16:06

Re: Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms

2018 Bir 01 , 23:43

Dūmijantiens bites amitraze nuolat kalu į galvą, jog naudokite karines dujokaukes. Gumines pirštines.ne kartą sulaukiau atsakymo, tipo stoviu pavėjuj ir man nekliūna :'(
tinginiai progreso variklis
janusdviveidis
Patyręs narys
Bitininkavimo stažas: 0
Pranešimai: 100
Užsiregistravo: 2013 Gru 16 , 21:16

Re: Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms

2018 Bir 05 , 19:44

Nesu tikras, kad karines dujokaukes geras sprendimas. Mitako lapelyje parasyta, kad reikia aktyvuotos anglies filtro. Nusipirkau respiratoriu, tai po kiekvieno naudojimo reikia keisti ta filtra. Kas zino kokie filtrai tose karinese dujokaukese ir kur gauti atsarginiu. Pirstines gera ideja, nors apie tai nebuvo parasyta, gal per oda ir nera pavojingas.
Vartotojo avataras
zilvasss
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: daugiaaukščiai, 8 ir 10 rėmų
Bičių šeimų skaičius: 100
Bitininkavimo stažas: 25
Bičių rasė: bakfastas
Pranešimai: 4992
Užsiregistravo: 2009 Sau 25 , 16:06

Re: Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms

2018 Bir 05 , 23:54

Kam reikia išverst viską antraip, kai mažai išmanai apie tuos dalykus :devil:
Aliejuje, žibale tirpinta amitrazė ypač lengvai skverbiasi per odą užtiškus ar areozolio pavidale..karinė dujokaukė pati efektyviausia nuo visokios chemijos.filtrus žinoma reikia keist laiku, valandos nurodytos ant hermetiškos pakuotės.dujokaukė apsaugo ne tik plaučius, bet ir veido odą, akis.
tinginiai progreso variklis
Vartotojo avataras
Kest
Patyręs narys
Aviliai: Dadano tipo 22 r. aviliai
Bičių šeimų skaičius: 5
Bitininkavimo stažas: 8
Bičių rasė: bakfastas
Pranešimai: 3907
Užsiregistravo: 2010 Vas 11 , 19:35

Re: Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms

2018 Bir 06 , 11:27

Ar tikrai šią tručyzną reikia naudoti???
Gydau Beevital +plokštelės+tranų pjaustymas ir per septynis metus,nežuvo nė viena šeima.
Ir kiaušiai sveiki...
Tiesa,galva nupliko,bet čia tikriausiai nuo duonelės perdozavimo!!!
Kest
'Daryk tai,kuo tiki,tikėk tuo,ką darai
Giords
Patyręs narys
Aviliai: daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius: 2
Bitininkavimo stažas: 4
Bičių rasė: Carnica
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: 2011 Bir 22 , 09:42

Re: Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms

2019 Kov 07 , 15:54

janusdviveidis rašė:Nesu tikras, kad karines dujokaukes geras sprendimas. Mitako lapelyje parasyta, kad reikia aktyvuotos anglies filtro. Nusipirkau respiratoriu, tai po kiekvieno naudojimo reikia keisti ta filtra. Kas zino kokie filtrai tose karinese dujokaukese ir kur gauti atsarginiu. Pirstines gera ideja, nors apie tai nebuvo parasyta, gal per oda ir nera pavojingas.
Geriau už karines dujokaukes neapsaugos niekas. Jos, kaip ir respiratoriai, naudoja filtrus. Filtrų pagrindinė sudedamoji medžiaga - aktyvuota anglis, tik nuo skirtingų grupių medžiagų ji būna maišoma/impregnuojama skirtingomis medžiagomis (reiktų žinoti, kokiai kenksmingų medžiagų grupei anilinas priklauso ir naudoti atitinkamus filtrus). Geriausiai apsaugo NBC (Nuclear, Biological, Chemical) apsaugai skirti kariniai filtrai ir dujokaukės, bet netgi karinės dujokaukės ne visos būna tam skirtos.
janusdviveidis
Patyręs narys
Bitininkavimo stažas: 0
Pranešimai: 100
Užsiregistravo: 2013 Gru 16 , 21:16

Re: Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms

2019 Kov 08 , 18:51

As kalbejau apie tai, kad naujas neneudotas filtras su galiojancia garantija yra daug svarbiau, nei dujokaukes as respiratoriaus tipas. Internete pilna kariuniu dujokaukiu urz labai maza kaina, bet kur gauti joms tinkamu filtru su nepasibaigusiu galiojimu? Ar prie tos dujokaukes yra tinkamas filtro aprasymas, kam jis tinkamas, ar y yra galiojimo data? As tarnavau kariuomeneje, tai filtra gali reiketi keisti net us 5 minuciu, jei aplinkos uzterstumas labai didelis. Neverta pirkti labai geros "Karines dujokaukes" jei nezinai kur pirksi jai tinkamus galiojancius filtrus. Uzterstas filtras tures atvirkstini poveiki, jis gali dar labiau uztersti ikvepiama ora.
Giords
Patyręs narys
Aviliai: daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius: 2
Bitininkavimo stažas: 4
Bičių rasė: Carnica
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: 2011 Bir 22 , 09:42

Re: Amitrazė – kenksmingas nuodas bitėms ir žmonėms

2019 Kov 10 , 11:29

Be abejo filtras yra svarbiausia apsaugos grandis. Filtrų galiojimas paprastai būna bent 10 m (jei jis vakuuminėje nepažeistoje pakuotėje). Ant visų filtrų būna ženklinimas nuo ko jie apsaugo (gali būti tik nuo dulkių, o gali - ir nuo daugumos pavojingų cheminių medžiagų bei biologinio užterštumo (CBRN)), todėl, kaip ir rašiau aukščiau, reikia žinoti, kokiai medžiagų grupei priklauso anilinas ir atitinkamai parinkti filtrą. O vat kada keisti filtrus - tai dar neišsprendė niekas, nes tai priklauso nuo kenksmingų medžiagų koncentracijos ore (gerai, jei nuodinga medžiaga turi stiprų kvapą ar skonį - užsiteršus filtrui tai pajusi).

Grįžti į

REKLAMOS PLOTAS